• 100% Privacy waarborg
  • Persoonlijke advies
  • ISO-gecertificeerd lab
  • Eenvoudig zelf afnemen
  • Assistentie & Support
Health Insurance 5

 

De kosten voor onze onderzoeken kunnen, onder specifieke voorwaarden, vergoed worden. Een van onze partners heeft ons gewezen op de aanvullende vergoedingen van ONZV inzake laboratoriumdiagnostiek wanneer deze wordt voorgeschreven door een arts of therapeut.

Bent u verzekerd bij ONVZ? En heeft u naast de basisverzekering de aanvullende verzekering ONVZ Vrije Keuze Optifit, Vrije Keuze Topfit of Vrije Keuze Superfit? Dan worden de kosten van uw Nutri-Gene of Personal-Gene DNA-onderzoek mogelijk (gedeeltelijk) vergoed.

In de polisvoorwaarden 2016 van ONVZ staat onder Deel B de omvang van de dekking vermeld. Artikel 5, lid 3 bepaald dat ONVZ de kosten van (laboratorium)onderzoek vergoed wanneer dit wordt voorgeschreven door de behandelend arts of therapeut. Bij de module Optifit is de vergoeding € 250 per kalenderjaar, bij de module Topfit € 500 per kalenderjaar en bij de module Superfit zelfs € 750 per kalenderjaar.

Voor zover bij ons op dit moment bekend is ONVZ de enige zorgverzekeraar die laboratoriumdiagnostiek voorgeschreven door een therapeut vergoed. Mochten er meer zorgverzekeraars met een vergoeding voor diagnostiek komen, dan houden wij u daarvan uiteraard op de hoogte via onze blog.

Heeft u nog vragen over mogelijke vergoedingen van de zorgverzekeraar? Neem dan contanct op met uw arts of therapeut of rechtstreeks met uw zorgverzekeraar.

 

Zorgverzekeringen in Nederland

Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Deze zorgverzekering bestaat in ieder geval uit de basisverzekering en daarnaast is iedereen vrij om aanvullende verzekeringen af te sluiten. De vergoedingen in de basisverzekering zijn bij alle zorgverzekeraars en voor iedereen hetzelfde. De aanvullende verzekeringen verschillen per zorgverzekeraar.

In Nederland zijn in totaal 9 zorgverzekeraars actief, welke samen onder meer dan 40 verschillende namen opereren. Onderstaande Infographic laat zien welke zorgverzekeraars er zijn en bij welk concern ze horen.

infographic overzicht zorgverzekeraars

*In de bovenstaande infographic zijn een aantal volmachten die opereren voor meerdere verzekeraars niet opgenomen. Bron: www.zorgwijzer.nl

  • Vraag informatiepakket aan

    Vraag hier uw informatiepakket aan.

    * Alleen voor artsen en therapeuten.

Informatiepakket