• 100% Privacy waarborg
  • Persoonlijke advies
  • ISO-gecertificeerd lab
  • Eenvoudig zelf afnemen
  • Assistentie & Support

 

Risico hart- en vaatziekten inschatten een lastig verhaal…

Steeds meer media berichten dat cholesterol niet verantwoordelijk is voor hart- en vaatziekten.
Toch zijn er jaarlijks ongeveer 40.000 mensen die overlijden aan hart- en vaatziekten.

Als cholesterol niet de grootste risicofactor is, wat dan wel?

hs CRP LDL hypothese
Voorbeeld van een bericht over LDL Cholesterol. 

In de zoektocht naar een risicobepaling op hart- en vaatziekten komen we ontzettend veel informatie tegen, studies die elkaar tegenspreken, commerciële belangen, misleidende of onvolledige artikelen en ga zo maar door. Ik denk dat het goed is om een breder beeld over een cliënt te ontwikkelen, waarin cholesterol (LDL,HDL,TC,Triglyceriden), ontstekingen (hs-CRP), genetische aanleg en voedingspatronen meegenomen worden. 

Voor consumenten is het ontzettend lastig om goede en gezonde keuzes te maken aangaande hun cardiovasculaire gezondheid. Er zijn immers teveel tegenstrijdige berichten en een overload aan informatie te vinden.

Laat ik starten met een aantal feiten over hart- en vaatziekten

Hs-CRP hart en vaatziekten

• Meer dan 30.000 doden per jaar
• 19 % Mannen < 65 jaar 8 % Vrouwen < 65 jaar krijgt er mee te maken.
• Ziekenhuisopnames sinds 25 jaar +53 %
• Een vernauwing heeft pas klinische gevolgen indien de doorsnede van het bloedvat meer dan 70% is afgenomen
• 75-80% van de hartinfarcten ontstaan op plaatsen die niet ernstig obstruerend waren, niet gedotterd zouden worden en geen stent zouden krijgen!
• Arteriosclerose (slagaderverharding) ontstaat door veranderingen in:
- de bloedsamenstelling
- de bloedstroomsnelheid
- de rekbaarheid van de bloedvaten

Dit kan leiden tot chronische ontstekingen (hs-CRP) en verlies van elasticiteit in: Hersenen, Hart, Benen en Organen.
Met als gevolg vernauwing, spasmen, trombi, embolie.

Uit bovenstaande feiten blijkt dat hart- en vaatziekten een groot probleem zijn.
Het gevaarlijke is dat je hebt pas echt last krijgt (klinische gevolgen) als je bloedvat voor meer dan 70 % is afgesloten ! Helaas kom je er vaak dus te laat achter dat je risico loopt !

Verschil LDL en HDL cholesterol:

De functie van LDL is transport van cholesterol naar de weefsels en cellen, zodat het cholesterol haar functies kan uitoefenen. De primaire functie van HDL is de verwijdering van vrij cholesterol uit de bloedbaan, door dit te transporteren naar de lever en andere cellen/organen.

verschil LDL en HDL

Maar als LDL niet het probleem is bij hart- en vaatziekten, wat dan wel?

Steeds meer onderzoekers komen tot de conclusie dat niet alleen het slechte cholesterol (LDL) de problemen geeft maar dat juist ontstekingen in de aderen een groot risico zijn.

Sinds kort kunnen deze chronische ontstekingen, ook wel laaggradige ontstekingen genoemd gedetecteerd worden.
Cholesterol (LDL) gaat pas plakken in de vaten als de vaatwand beschadigd is door ontstekingen (endotheel disfunctie). De medische wetenschap heeft het hs-CRP onderzoek ontwikkeld. Hs-CRP is een nieuwe medische test die het risico op hart- en vaatziekten goed kan inschatten. Zeker het hs-CRP level in combinatie met het LDL cholesterol level is een goede voorspeller van cardiovasculaire risico’s.

Wat is hs-CRP precies:

Het capillaire hs-CRP (high sensitivity C-Reactive Proteïn) onderzoek van Mijnlabtest.nl is het eerste onderzoek in Europa dat zonder een intraveneuze punctie laaggradige ontstekingen kan detecteren. Sinds de ontwikkeling van het hs-CRP onderzoek is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen laaggradige ontstekingen in de vaten en de gezondheid van de vaatwand. Deze onderzoeken tonen aan dat laaggradige ontstekingen in de vaten mogelijk de grootste veroorzaker zijn van cardiovasculaire aandoeningen. 

Het hs-CRP onderzoek is het eerste onderzoek in meer dan 20 jaar tijd waarvan de American Heart Association het belang voor het inschatten van het cardiovasculair risico bij ogenschijnlijk gezonde mensen onderschrijft. Forbes Magazine noemt het hs-CRP onderzoek zelfs “A new medical test that can save your life, but you have to ask for it”. Hs-CRP is hard op weg om o.a. de ‘Framingham Risk Score’ voorbij te streven en de nieuwe standaard te worden in cardiovasculair risico onderzoek.

hs CRP onderzoek hart en vaatziekten
In bovenstaande afbeelding zien we duidelijk dat een hoog hs-CRP
in combinatie met hoog LDL level de kans op hart- en vaatziekten
zeer sterk verhoogt. Tevens zien we dat hs-CRP een groter risico geeft
dan het LDL (slechte cholesterol).

hs CRP onderzoek hart en vaatziekten 2
Bovenstaande afbeelding geeft weer dat hs-CRP een sterkere voorspeller
is dan LDL op het gebied van het ontwikkelen van een hartaanval.

 

hs CRP onderzoek hart en vaatziekten 3
Bovenstaande afbeelding geeft inzicht in de hs-CRP referentiewaarden.
We zien dat mensen met een hs-CRP onder de 1 mg/L een laag risico
hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Mensen met 3 mg/L
of hoger hebben een verhoogd risico.

Naast cardiovasculaire aandoeningen zijn er verschillende andere aandoeningen die in relatie worden gebracht met laaggradige ontstekingen, wat het hs-CRP onderzoek breed toepasbaar maakt voor de detectie van een breed spectrum aandoeningen. Daarnaast toont recent wetenschappelijk onderzoek aan dat de genetische opmaak een belangrijke rol speelt bij het voorspellen van cardiovasculaire aandoeningen. Dit sluit aan bij de visie van Mijnlabtest.nl om DNA-Onderzoek te combineren met capillair bloedonderzoek.

Wat doet mijnlabtest met cardivasculair risico inschatting:

Mijnlabtest.nl heeft als enige in Europa de mogelijkheid om het hs-CRP level te meten vanuit een vingerprik (capillair bloed). We hebben een onderzoek dat de belangrijkste bio-markers omtrent hart- en vaatziekten (LDL,HDL,TC,Triglyceriden, hs-CRP) in kaart brengt. klik hier voor de productpagina.
Voor artsen en therapeuten hebben we een speciale regeling zodat ze onze onderzoeken in hun praktijk kunnen gebruiken. Klik hier om meer informatie te ontvangen voor professionals.

 druppel zonder logo

 

Bekijk onze bloedonderzoeken


Studies die het belang van een hs-CRP onderzoek ondersteunen:

http://circ.ahajournals.org/content/108/12/e81
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16472048
http://circ.ahajournals.org/content/103/13/1813

Artikel forbes magazine over o.a. hs-CRP

Artikel Forbes

  • Vraag informatiepakket aan

    Vraag hier uw informatiepakket aan.

    * Alleen voor artsen en therapeuten.

Informatiepakket