• 100% Privacy waarborg
  • Persoonlijke advies
  • ISO-gecertificeerd lab
  • Eenvoudig zelf afnemen
  • Assistentie & Support
DNA labtest dieet analyse en DNA testen

 

Uitleg DNA testen

Zoals alle levende wezens op aarde, zijn ook de mensen het gevolg van miljoenen jaren evolutionaire ontwikkeling. Het erfelijk materiaal dat onze ontwikkeling en het uiterlijk bepaalt wordt doorgegeven van generatie op generatie – daarom hebben de meeste mensen twee benen en twee handen, vijf tenen aan iedere voet, twee longen en een hart. Dit zijn slechts enkele van de vele gemeenschappelijke fundamentele eigenschappen van de mens. Twee afzonderlijke individuen dragen voor 99,9% hetzelfde erfelijk materiaal.

Uitspraken als 'zo vader, zo zoon' zijn dan ook erg toepasselijk. De genetische samenstelling van een individu is een unieke combinatie van het DNA-materiaal van zowel de vader als de moeder, en zijn de talrijke functies en overeenkomsten van deze samenstelling zichtbaar aan de buitenkant. Gregor Mendel ontdekte dit al in de 19e eeuw, toen hij ontdekte dat de biologische verschillen, die zijn overgenomen van de ouders een organisme specifiek identificeerbaar maken. Voor zijn onderzoek gebruikte hij een erwt plant, en toonde aan dat de overerving van bepaalde eigenschappen van de plant volgens bepaalde patronen verloopt.

Iedere cel bevat DNA dat zich in de chromosomen bevind

Mensen zijn unieke wezens. We bestaan ​​uit honderdduizend miljard lichaamscellen. Iedere cel bevat een dubbele DNA helix met informatie over het organisme. In iedere cel zijn er twee kopieën van DNA: een van de vader en de andere van de moeder. Al het DNA zit opgerold en verwerkt in een ‘’super-bocht’’ structuur, de chromosomen. In iedere cel hebben we 23 paar chromosomen. Uitzonderingen zijn de gameten (eitjes en sperma), Daar hebben we slechts één kopie van het DNA.

DNA wordt gevormd door een koppeling van 4 type nucleotide

Een DNA-molecuul bestaat uit ongeveer 3 miljard nucleotiden. Elk nucleotide bestaat uit een fosfaatgroep, pentose (monosaccharide met vijf koolstofatomen) en een stikstofhoudende base. De afzonderlijke nucleotiden verschillen alleen door hun stikstofbasen. Het menselijke DNA bevat vier verschillende stikstofbasen en dus vier verschillende nucleotiden: cytosine (C), guanine (G), thymine (T) en adenine (A). 

De specifieke koppeling van nucleotide vormen samen een gen

Stel je een ongelooflijk lange DNA helix voor van 3 miljard nucleotiden, waarbij de volgorde van de letters C, G, T, A zijn vastgesteld. De afzonderlijke stukjes van deze ongelooflijk lange helix (delen met een specifieke volgorde van de letters C, G, T en A) vormt de informatie voor het maken van eiwitten om genen te creëren. Er zijn meer dan 25 000 van deze delen, dit is het exacte aantal genen dat we hebben.

Genen dragen de informatie voor het produceren van proteïne

Eiwit is de basis van het lichaam. Ook alle enzymen, biologische moleculen die de sleutel zijn tot de goede werking van ons organisme bevatten eiwitten. Eiwitten zijn opgebouwd uit kleinere moleculen, genaamd de aminozuren. Genen dragen de informatie die de aminozuren vertelt hoe ze de juiste volgorde van de nucleotide moeten creëren. De verschillende aminozuren in een specifieke volgorde zorgen voor de productie van de juiste proteïne.

SNP's maken ons uniek

Mutatie in het Latijn betekent verandering. Wanneer we verwijzen naar mutatie in genen, bedoelen we de verandering in de DNA-sequentie. Dit kan op verschillende manieren: een nucleotide kan aan een bestaand sequentie worden toegevoegd, een andere kan gewist worden en weer een ander kan nog worden vervangen. De vervanging van één nucleotide door een andere, die vervolgens wordt overgeërfd en binnen de populatie gehouden wordt, wordt de SNP genoemd. SNPs kunnen een eiwit (gecodeerd door een gen) veranderen waardoor zijn functie wordt gewijzigd. En hoewel mensen voor  99% identiek zijn, zorgen de SNP's (en enkele zeldzame DNA-fouten) ervoor dat iedereen uniek is.

Het van de ouders overgenomen SNP bepaald het genotype

Geslachtscellen, in tegenstelling tot lichaamscellen, bevatten slechts 23 chromosomen. Elke ouder geeft het kind 23 chromosomen, waardoor het menselijk lichaam 46 chromosomen bevat; dus elk van onze lichaamscellen heeft twee kopieën van een gen voor elk kenmerk. Wanneer de genkopieën identiek zijn, worden zij aangeduid als homozygoot, wanneer de kopieën verschillend zijn, een hetrozygoot. Dit gen (homozygoot of heterozygoot) is het genotype. De genkopieën zijn op minimaal één plaats anders in de nucleotide sequentie. Bijvoorbeeld, een genkopie bevat een nucleotide op een specifieke locatie, terwijl het andere exemplaar een andere nucleotide op dezelfde plaats heeft. We zeggen dan dat deze persoon twee allelen op dezelfde locatie heeft.

Het genotype heeft invloed op het fenotype

De invloed van de twee genkopieën vormen uiteindelijk het karakteristieke, fenotype. Één van de grote voorbeelden is dat als we een licht gebruinde huid van één van onze ouders erven, en een donkerdere tint van de andere, onze huidskleur ongeveer in het midden ligt. Zowel lichaamslengte als gewicht zijn duidelijke voorbeelden. Het fenotype zijn de zichtbare kenmerken van het individu, zoals de hierboven genoemde huid kleuring of haarkleur of andere kenmerken, zoals de aanleg voor hogere bloeddruk en diabetes.

Toepasbaarheid van een DNA test

Een genetische analyse is geen kristallen bol die de toekomst voorspelt. Het is een wetenschappelijk onderbouwd uitgangspunt voor de berekening van een genetisch voor of nadeel op leefstijl gebied. Rekening houdend met het feit dat zowel genen als omgevingsfactoren invloed op ons hebben, kan dit soort informatie helpen onze kans op gezondheidsproblemen verminderen. Het moedigt ons aan om noodzakelijke lifestyle veranderingen door te voeren zoals bijvoorbeeld stoppen met roken.

Genetica

Genetica is een wetenschappelijk veld binnen de biologie dat zich bezighoudt met de genen - hun moleculaire structuur en functie, hun expressie en het optreden in populaties, verbonden met erfelijkheid en studie naar de verwantschap tussen organismen.

Wie en wat we zijn wordt grotendeels bepaald door onze genetische make-up of DNA. DNA is hoofdzakelijk aanwezig in de nucleus (kern) van iedere cel van het lichaam. Het bepaalt ons uiterlijk, onze reactie op de omgevingsfactoren (bijvoorbeeld medicijnen, zonlicht, voedingsstoffen, fysieke inspanning etc...) en in zekere mate ook ons ​​gedrag. De genetische samenstelling is uniek en vergelijkbaar met een vingerafdruk, want nergens in de wereld zijn twee personen met een identieke genetische samenstelling (met uitzondering van eeneiige tweelingen).

Tot voorkort hadden we nog niet zoveel kennis over genetica en gebruikte we experimenten om te leren hoe bepaalde eigenschappen worden geërfd. Met vallen en opstaan ​​leerde we meer over de meest resistente soorten planten en hoe bepaalde eigenschappen en risico’s worden overgedragen. Vandaag de dag is de kennis over genetica enorm en het wordt iedere dag verder verhoogd, omdat we technieken hebben die het menselijk genoom kunnen lezen en de betekenis begrijpen. Met deze technieken kunnen we familierelaties bepalen, de neiging tot het ontwikkelen van een bepaalde ziekte, de persoonlijke respons op geneesmiddelen en voedingsstoffen, de verborgen individuele eigenschappen en talenten, en nog veel meer…

Wat zijn genen?

Genen bevatten informatie over ons erfelijk materiaal (DNA) en zijn van zeer groot belang voor de groei en ontwikkeling van een individu. Het bevind zich in 23 paren in menselijke chromosomen. Chromosomen zijn gekoppeld in paren; één is afkomstig van de moeder en de andere van de vader. Dus ieder mens heeft twee exemplaren van een gen. Eén exemplaar wordt een allel genoemd. De twee allelen kunnen hetzelfde of verschillend zijn.

Wat staat er in uw genen?

Genen spelen een essentiële rol bij het overdragen van erfelijke eigenschappen van generatie op generatie. Omdat ze worden doorgegeven van ouder op kind, zijn ze verantwoordelijk voor de overeenkomsten tussen ouders en kinderen, en geven zij de basis voor het creëren van nieuw leven. De genen produceren eiwitten die de belangrijkste macromoleculen zijn in organismen. Eiwitten bestaan ​​uit 20 verschillende kleinere moleculen genaamd aminozuren. De genen coderen de correcte aminozuursequentie en de informatie over het soort aminozuur. De specifieke aminozuursequentie dat gecodeerd wordt door een gen resulteert in een bepaald soort eiwit. Op deze manier wordt de genetische samenstelling, samen met de omgevingsfactoren, bepalend voor de uniekheid van ieder individu.

Wat zijn mutaties?

Mutatie in het Latijn betekent verandering. Wanneer we verwijzen naar mutatie in genen, bedoelen we de verandering in de DNA-sequentie. Dit kan op verschillende manieren: een nucleotide kan aan een bestaand sequentie worden toegevoegd, een andere kan gewist worden en weer een ander kan nog worden vervangen. De vervanging van één nucleotide door een andere, die vervolgens wordt overgeërfd en binnen de populatie gehouden wordt, wordt de SNP genoemd. SNP's kunnen een eiwit (gecodeerd door een gen) veranderen waardoor zijn functie wordt gewijzigd. Alle SNP's worden dus gemaakt door enkele mutaties. Als een mutatie optreedt in een bepaald gen, kan het gen inactief worden (het maakt niet meer de juiste eiwitten).

Soms ontstaan er door mutaties ook betere eiwitten. Op deze wijze heeft een organisme meer kans op overleven door bijvoorbeeld veranderde levensomstandigheden. Je kunt dus stellen dat mutaties DNA "fouten" die naar alle waarschijnlijkheid toevallig optreden, tegelijkertijd de motor zijn van de evolutie.

Privacy en DNA onderzoek

Mijnlabtest.nl werkt op DNA gebied exclusief met een Europees laboratorium in Scandinavië, hierdoor kunnen we u onze privacy waarborg garanderen. We bekijken alleen de onderdelen binnen het DNA die nodig zijn voor onze DNA analyses, we slaan geen aanvullende data op die niet gebruikt worden voor de uitslagen. Ons laboratorium krijgt alleen uw barcode te zien en heeft dus geen link tussen het DNA en de persoonsgegevens, na het analyseren van het DNA wordt het speeksel sample vernietigd. De resultaten worden niet met derden (uw arts of therapeut) gedeeld zonder schriftelijke toestemming. lees meer

Conclusie

DNA onderzoek is een snel opkomende markt, maar er zit veel verschil tussen verschillende onderzoeken. De kwaliteit en toepasbaarheid hangt sterk af van de volgende punten:

- Het aantal gemeten SNP’S
- De keuze van de geanalyseerde SNP’S
- De weging en relevantie van de gebruikte SNP’S
- Hoe de uitkomst van meerdere SNP’S per onderwerp tot stand komt
- Hoe de uitkomsten naar de consument uitgelegd worden
- Privacy aspecten

  • Vraag informatiepakket aan

    Vraag hier uw informatiepakket aan.

    * Alleen voor artsen en therapeuten.

Informatiepakket