Stel een vraag

Ferritine onderzoek (ijzer)

Met de Ferritine thuistest kunt middels een vingerprik uw Ferritine (ijzerwaarden) vast laten stellen.Ferritine is een eiwit dat vooral in de lever en in het beenmerg aanwezig is en dat wordt gebruikt om ijzer op te slaan. Een kleine hoeveelheid ferritine zit echter ook in het bloed. De hoeveelheid ferritine in bloed is een maat voor de hoeveelheid ferritine (en dus de hoeveelheid ijzer) zich in de lever en het beenmerg bevindt.
ijzertekort, ijzerwaarden, bloedarmoede, ferritine, thuistest, ferritine thuistest, ijzer thuistest