• 100% Privacy waarborg
  • Persoonlijke advies
  • ISO-gecertificeerd lab
  • Eenvoudig zelf afnemen
  • Assistentie & Support

Schildkliertest (TSH)

PrintenE-mailadres
De schildklier test van mijnlabtest.nl is een eenvoudige thuistest om uw TSH waarde te bepalen. Uw TSH waarden is mede bepalend voor de activiteit van uw schildklier.
TSH bloedonderzoek, schildklier test, thuistest, mijnlabtest.nl, capillair bloedonderzoekTSH Schildklier test
Basisprijs€ 33,02
Basisprijs voor variant€ 33,02
Verkoopprijs: € 39,95
Verkoopprijs zonder BTW: € 33,02
Korting
Bedrag BTW€ 6,93
Standaard prijs:
Download handleiding
Beschrijving

TSH bloedonderzoek

Hoe werkt de TSH thuistest

De TSH thuistest van mijnlabtest.nl is een eenvoudige thuistest om uw TSH waarde te bepalen.
Uw TSH waarden is mede bepalend voor de activiteit van uw schildklier, veel mensen hebben last van een te traag werkende schildklier. Dit kan tot meer dan 30 verschillende klachten leiden, zie onderstaand een overzicht van de meest voorkomende: 

- Vermoeidheid
- Kouwelijkheid
- Struma
- Droge, koude, bleek-gele huid
- Traagheid in denken en handelen
- Myxoedeem (bijvoorbeeld van het gezicht, dikke oogleden en enkels)
- Wenkbrauwuitval
- Haaruitval en broos haar
- Langzame spraak
- Gewichtstoename
- Geheugenverlies
- Concentratiestoornissen

TSH (Thyroïd Stimulating Hormone)wordt aangemaakt in de hypofyse (hersenaanhangsel).

 hypofyse TSH onderzoek

TSH zorgt er met name voor dat je schildklier hormonen produceert. In geval van een goed functionerende schildklier geldt: hoe hoger je TSH-waarde, des te hoger de concentratie schildklierhormonen in je bloedbaan. TSH wordt daarom ook wel ‘schildklier-stimulerend hormoon’ genoemd. 

Let op: onze TSH thuistest is geen vervanging van een consult bij uw arts.
De uitslagen van een TSH thuistest zijn niet te vergelijken met een diagnose die uw arts stelt. Onze thuistest is uitsluitend idicatief en nooit een vervanger van uw consult bij een medisch specialist.

TSH-waarden & schildklier

Zonder TSH zal je schildklier geen schildklierhormonen aan je bloed afdragen. De TSH-waarde van je bloed is dan ook van cruciaal belang voor een goede schildklierwerking. Een overschot aan TSH zorgt er normaliter voor dat de schildklier meer hormonen in de bloedbaan brengt, maar het aflezen van de TSH ter indicatie van schildklierproblemen werkt eigenlijk precies omgekeerd. Als je schildklier te traag werkt, zal je hypofyse meer TSH aanmaken om de traag werkende schildklier aan te sporen. En als je schildklier te snel werkt, ziet de hypofyse minder reden om de schildklier aan te sporen, waardoor de TSH-productie wordt geremd. De TSH-waarde heeft dan ook de volgende betrekking op je schildklier:

Een verhoogde TSH-waarde duidt op een te langzame schildklier.Een verlaagde TSH-waarde is een teken van een te snelle schildklier.

Hoe verloopt het bestellen van de TSH thuistest

1. U bestelt online de TSH thuistest en ontvangt binnen 4 dagen uw pakket door de brievenbus
2. Open de verpakking en lees de bijsluiter aandachtig door alvorens u overgaat tot de test
3. Als u de aanwijzingen gevolgd hebt heeft u nu uw bloedsample dichtgeklapt en naar ons opgestuurd
4. We zullen de komende 3 weken uw sample analyseren met de nieuwste wetenschappelijke technieken
5. U ontvangt na maximaal 4 weken per e-mail uw uitslag.

Aanvullende informatie over de schildklier

De schildklier is een vlindervormige (endocriene) klier gelegen aan de voorzijde van de hals, voor het strottenhoofd, tegen de luchtpijp aan. Hij bestaat uit twee kwabben, opgebouwd uit follikels (blaasjes). Tussen de schildklierfollikels liggen de parafolliculaire cellen, de zogenaamde C-cellen. De schildklier wordt van bloedvoorzien door vier slagaders en is daarmee een van de best doorbloede organen in het lichaam.

De aanmaak van hormonen

De schildklier produceert schildklierhormonen uit jodium en tyrosine. Hieruit wordt thyroxine (T4), geproduceerd. Als een joodatoom met behulp van een dejodase van T4 wordt afgehaald, ontstaat er T3 (tri-joodthyronine). T3 is actiever dan T4, maar komt in mindere mate voor. Beide hormonen beïnvloeden stofwisselingsprocessen.

Het schildklierhormoon stimuleert de stofwisseling en de groei

De aanmaak van T4 wordt geregeld door de hypothalamus en de hypofyse: TRH (thyreotropinevrijmakend hormoon) wordt afgescheiden door de hypothalamus. De hypofyse wordt door TRH gestimuleerd om thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) af te geven. De schildklier wordt door TSH gestimuleerd om T4 te maken. De hypothalamus registreert tevens de concentratie T4 in het bloed. Hoe hoger deze concentratie, des te minder TRH de hypothalamus afscheidt. Hierdoor wordt er dus ook minder TSH en T4 afgescheiden.

Indicatieve referentiewaarden

Onderzoek Waarde Eenheid
TSH 0,4–4,0 mU/l
  • Vraag informatiepakket aan

    Vraag hier uw informatiepakket aan.

    * Alleen voor artsen en therapeuten.

Informatiepakket