• 100% Privacy waarborg
  • Persoonlijke advies
  • ISO-gecertificeerd lab
  • Eenvoudig zelf afnemen
  • Assistentie & Support

Afvallen met hulp van een DNA test, hoe zit dat

blog afvallen

Tegenwoordig is een te hoog lichaamsgewicht een probleem waar veel mensen mee te maken hebben. De grootste boosdoeners hiervoor zijn onze genen, die bepalend zijn voor de neiging tot het opslaan van energie. Talrijke genen kunnen verantwoordelijk zijn voor overgewicht. In onze analyse hebben wij echter alleen de genen inbegrepen die het betrouwbaarst zijn en de grootste invloed hebben. Ongetwijfeld één van de meest belangrijke genen is het MC4R gen, dat betrokken is bij de eetlust regulering en bij de omzetting van inkomende en verbrande calorieën.

Wetenschappers hebben een mutatie ontdekt in de DNA-reeks dicht bij het MC4R gen, dat beschermt tegen overgewicht. Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen met een bepaalde variant van dit gen een kleinere kans hebben op overgewicht. Daarnaast hebben we ook andere genen die van invloed zijn op de gevoeligheid voor overgewicht geanalyseerd. Met een combinatie van deze genen hebben we het risico berekend waaruit blijkt hoeveel u, in vergelijking met de gemiddelde bevolking, aanleg heeft tot overgewicht.

Hoe belangrijk zijn je genen als het gaat om je lichaamsgewicht

Hoe belangrijk zijn onze genen nu werkelijk ? Daar heeft het 50 jarig durende tweelingen onderzoek antwoord op gegeven. Volgens recent onderzoek zijn onze genen voor 50% verantwoordelijk voor onze fysieke eigenschappen zoals je lichaamsgewicht. De andere 50% wordt bepaald door onze lifestyle en omgevingsfactoren. Laatst kwam ik borden tegen op de VU Amsterdam waar op stond ‘de discussie tussen nurture en nature is voorbij’ dit refereert aan de recente onderzoeken van o.a. het encode & twin project.

genen vs omgevingsfactoren.jpg
Onderzoek heeft aangetoond da je grofweg kunt stellen dat je risico op overgewicht voor ongeveer 50% door je genen bepaald wordt. Maar naast je genen is het ook van groot belang wat je eet en hoeveel je eet. Ook spelen sociale omgevingsfactoren een belangrijke rol en economische factoren hebben invloed op je gewicht. Wanneer je meer risico hebt op overgewicht kan het zijn dat een speciaal voedingsplan op basis van je DNA helpt met gewichtsbeheersing of  gewichtsreductie. 

Reactie op verzadigde vetten

verzadigd vet

Verzadigde vetten zijn voornamelijk te vinden in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Ons lichaam gebruikt deze als een bron van energie. Verzadigde vetten hebben ook de eigenschap voor een verhoogde kans op overgewicht. Uit een 20 jaar lange studie hebben wetenschappers ontdekt dat een bepaald gen verantwoordelijk is voor het feit dat sommige mensen sneller zwaarder worden door de inname van verzadigde vetten dan anderen. Ze ontdekten dat de verzadigde vetten nog grotere negatieve gevolgen hebben voor mensen met een ongunstige kopie van het APOA2 gen. 

Dragers van een ongunstige kopie van het APOA2 gen hebben twee keer meer kans om overgewicht te ontwikkelen. Ondanks dit feit hoeven mensen met een risicovariant van het APOA2 gen zich geen zorgen te maken: door het verlagen van de verzadigde vetconsumptie kunnen ze hun BMI tot 4kg/m2 verminderen.

Reactie op koolhydraten

Koolhydraten zijn de belangrijkste bron van energie die noodzakelijk is voor lichamelijke activiteit. Verschillende diëten benaderen ze totaal anders: sommige diëten zijn namelijk gebaseerd op koolhydraten, terwijl andere diëten aanraden de inname van koolhydraten te beperken. Sommige diëten raden aan om koolhydraten apart van eiwitten en vetten te consumeren. Deze diëten zijn niet voor iedereen succesvol omdat zij geen rekening houden met uw genen. Wij hebben een analyse gemaakt van de FTO en KCTD10 genen. Deze genen bepalen welk effect koolhydraten hebben op uw lichaam.

Men heeft ontdekt dat mensen met een risico-variant van het FTO-gen 3 keer gevoeliger zijn voor overgewicht als ze niet genoeg koolhydraten verbranden. Dit vergeleken met mensen die drager zijn van de twee normale varianten van het FTO gen. Met een aangepaste inname van koolhydraten kunnen dragers van de risicovariant van het FTO gen dat risico aanzienlijk verlagen. Daarnaast bepaalt het KCTD10 gen de relatie tussen de inname van koolhydraten en het HDL-cholesterolniveau. Met een verkeerde inname van koolhydraten en een risico-variant van het KCTD10 gen, is het mogelijk dat het HDL-cholesterolniveau snel kan afnemen.

Onderzoek toont aan dat afvallen met onze DNA test werkt

Achtergrond: Verschillende genetische studies laten zien dat er variatie zit in de nutriënt (voeding) behoefte van individuen. Afhankelijk van verschillende genetische variaties die de nutritionele stofwisseling beïnvloeden kunnen individuen anders op voeding reageren. De link naar de studie onderstaand toont een onderzoek waarin is gekeken of het veranderen van iemands voedingspatroon aan de hand van zijn of haar genen effect heeft op het lange termijngewicht.

Methode: Patiënten die vaker een niet succesvolle ervaring hebben gehad met gewicht reducerende diëten hebben een DNA onderzoek aangeboden gekregen waarbij 24 varianten van 19 genen die de stofwisseling beïnvloeden zijn gekeken. 50 patiënten werden ondergebracht in de DNA groep en 43 patiënten die in dezelfde kliniek kwamen werden geselecteerd middels een algoritmen om leeftijd, geslacht, BMI en aantal kliniekbezoeken te matchen. Deze 43 patiënten kregen geen DNA test aangeboden. Na 100 en na 300  dagen werden zowel het BMI als de bloedglucose waarde van alle deelnemers getest.

Resultaten: Na 300 dagen hadden de proefpersonen in de DNA test groep meer kan om gewicht te verliezen, namelijk 73 % ten opzichte van de groep die geen DNA test hadden ondergaan, daar was het percentage 32 %. De gemiddelde reductie in de DNA test groep was 1.93 kg /m2 (5,6 % verlies) ten opzichte van een stijging van het gemiddelde BMI, 0.51 kg/m2 (2.2 % stijging) in de groep zonder DNA test. De patiënten met een nuchtere start glucose waarde van boven de 100 mg/dl heeft 57% van de DNA test groep verlaagd tot onder de 100 mg/dl. Voor groep zonder DNA test was dit 25%.

Conclusie: Een dieet op basis van een DNA test zorgt ervoor dat patiënten de aanbevelingen strikter opvolgden, een langere BMI reductie zichtbaar was en verbeteringen in bloedglucose spiegels meetbaar waren.

Link naar de studie: 

Ben je benieuwd naar wat jouw genen je te vertellen hebben

Let dan goed op dat je een DNA onderzoek uitzoekt dat rekening houdt met je privacy.
Daarnaast is het belangrijk dat je met de adviezen aan de slag kunt gaan, let dus goed op dat je een handzaam en duidelijk te begrijpen rapport ontvangt.

Belangrijke factoren als je een DNA onderzoek wil ondergaan:

vinkje groenWaarborging van je privacy
vinkje groenNiet meer data genereren dan nodig is, sommige bedrijven willen je gegevens verkopen
vinkje groenUitvoering in een Europees laboratorium
vinkje groenEenvoudige verwoording van ingewikkelde DNA materie
vinkje groenDe keuze van de geanalyseerde genmutaties (SNP's)
vinkje groenDe weging en relevantie van de gebruikte genmutaties


Bekijk het DNA onderzoek Nutri-Gene

 

  • Vraag informatiepakket aan

    Vraag hier uw informatiepakket aan.

    * Alleen voor artsen en therapeuten.

Informatiepakket