• 100% Privacy waarborg
  • Persoonlijke advies
  • ISO-gecertificeerd lab
  • Eenvoudig zelf afnemen
  • Assistentie & Support

Afvallen met DNA test

Afvallen met hulp van een DNA test

Een te hoog lichaamsgewicht is tegenwoordig een probleem waar veel mensen mee te maken hebben. Grote boosdoeners hiervoor zijn onze genen, die bepalend zijn voor de neiging tot het opslaan van energie. Talrijke genen kunnen verantwoordelijk zijn voor overgewicht. In de DNA analyse van Mijnlabtest zijn alleen de genen inbegrepen die het meest betrouwbaar zijn en de grootste invloed hebben op ons gewicht. 

Volgens recente bevindingen zijn onze genen voor 50 procent verantwoordelijk voor fysieke eigenschappen, zoals ons lichaamsgewicht. De andere 50 procent wordt bepaald door onze leefstijl en omgevingsfactoren. Dit houdt in dat je grofweg kunt stellen dat je risico op overgewicht voor ongeveer 50 procent door je aanleg bepaald wordt. Het effect van koolhydraten op jouw lichaam, de mate waarin je in staat bent het jojo-effect te vermijden en je reactie op verzadigde vetten zijn enkele voorbeelden van inzichten die een onderzoek van je DNA kan geven. Wanneer je meer risico hebt op overgewicht kan een speciaal voedingsplan op basis van je DNA helpen met gewichtsbeheersing of gewichtsreductie.

Afvallen met hulp van een DNA test, hoe werkt dat?

Zonder twijfel één van de meest belangrijke genen is het MC4R gen, dat betrokken is bij de regulering van eetlust en de omzetting van inkomende en verbrande calorieën. Wetenschappers hebben een mutatie die beschermt tegen overgewicht ontdekt in de DNA reeks dicht bij het MC4R gen. Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen met een bepaalde variant van dit gen een kleinere kans hebben op overgewicht omdat bij hen de eetlust goed gereguleerd is. Naast het MC4R gen onderzoeken we met onze DNA test ook andere genen die invloed hebben op de gevoeligheid voor overgewicht. Met een combinatie van deze genen kunnen we het risico berekenen waaruit blijkt hoeveel je, in vergelijking met de gemiddelde bevolking, aanleg hebt tot overgewicht.

Reactie op koolhydraten

Koolhydraten zijn de belangrijkste bron van energie voor het lichaam. Er wordt regelmatig gezegd dat koolhydraten dikmakers zijn en dat deze enkel in beperkte mate in een gezond eetpatroon passen. Maar klopt dit wel? Onderzoek toont aan van niet; de manier waarop wij reageren op koolhydraten is voor iedereen anders en heeft te maken met onze aanleg.

De genen FTO en KCTD10 bepalen welk effect koolhydraten hebben op je lichaam. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een met een ongunstige variant van het FTO gen drie keer gevoeliger zijn voor gewichtstoename bij inname van teveel koolhydraten dan mensen die deze variant niet hebben. Je zou kunnen stellen dat je met een ongunstige variant dus sterker reageert op inname van koolhydraten en als gevolg van een te grote inname sneller zal aankomen. Wanneer er in het eetpatroon rekening wordt gehouden met een aangepaste inname van koolhydraten kunnen dragers van deze variant van het FTO gen zelf dit risico aanzienlijk verlagen. Het KCTD10 gen bepaalt de relatie tussen de inname van koolhydraten en het HDL-cholesterolniveau, ook wel het ‘goede’ cholesterol genoemd. Met een verkeerde inname van koolhydraten en een ongunstige variant van het KCTD10 gen, is het mogelijk dat het HDL-cholesterolniveau snel kan afnemen. Hierdoor raakt het totale cholesterol niveau uit balans en zal het slechte cholesterol, LDL cholesterol genoemd, meer kans krijgen om op te hopen in de bloedvaten wat het risico op hart- en vaatziekten vergroot.

Reactie op verzadigde vetten                                                  

Verzadigde vetten zijn voornamelijk te vinden in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Ons lichaam heeft verzadigde vetten nodig als energiebron, maar deze vetten kunnen tegelijkertijd ook zorgen voor een verhoogde kans op overgewicht. Uit een 20 jaar lange studie hebben wetenschappers ontdekt dat een bepaald gen verantwoordelijk is voor het feit dat sommige mensen sneller zwaarder worden dan anderen door de inname van verzadigde vetten. Wanneer je beschikt over een ongunstige kopie van het APOA2 gen heeft de inname van verzadigde vetten nog grotere negatieve gevolgen; dragers van een ongunstige kopie van het APOA2 gen hebben twee keer meer kans om overgewicht te ontwikkelen. Ondanks dit feit hoef je je met een risicovariant van het APOA2 gen geen zorgen te maken: door de inname van verzadigde vetconsumptie te minderen kun je je BMI (Body Mass Index) verlagen.

Afvallen met behulp van een DNA test werkt echt!

Verschillende genetische studies laten zien dat er variatie zit in de voedingsbehoefte van individuen. Iedereen kan anders op voeding reageren, afhankelijk van de verschillende genetische variaties die de nutritionele stofwisseling beïnvloeden.  Er is een onderzoek uitgevoerd waarin is gekeken of het veranderen van een voedingspatroon aan de hand van informatie uit DNA, effect heeft op het lichaamsgewicht op lange termijn.

In totaal deden 93 mensen die meerdere malen zonder succes een dieet hadden gevolgd, mee aan het onderzoek; vijftig werden ondergebracht in de ‘DNA groep’ en 43 werden geselecteerd middels een algoritme om leeftijd, geslacht, BMI en het aantal kliniekbezoeken te matchen. De vijftig personen in de DNA groep kregen een DNA test aangeboden waarbij verschillende varianten van 19 genen die de stofwisseling beïnvloeden zijn bekeken. Na 100 dagen en na 300 dagen werd zowel het BMI als het bloedglucose niveau van alle deelnemers getest.

Na 300 dagen bleek uit de metingen dat de proefpersonen in de DNA testgroep meer kans hadden om gewicht te verliezen, namelijk 73 procent. Voor de deelnemers die geen gebruik hadden gemaakt van de DNA test was dit percentage 32 procent. De gemiddelde gewichtsafname in de DNA testgroep was 1,93 kilogram per m2 (5,6 procent verlies) ten opzichte van een stijging van het gemiddelde BMI in de groep zonder DNA test. Hier kwam men gemiddeld 0,51 kilogram per m2 aan (gemiddelde stijging van 2,2 procent). Van de deelnemers met een nuchtere start glucosewaarde van boven de 100 mg/dl heeft van de DNA testgroep 57 procent dit in de 300 dagen verlaagd tot onder de 100 mg/dl. Voor groep zonder DNA test gold dit voor 25 procent.

De volgende conclusies kunnen aan dit onderzoek verbonden worden: Een voedingsplan op basis van een DNA test zorgde ervoor dat de deelnemers de aanbevelingen voor het eetpatroon strikter opvolgden, er was een langere BMI reductie zichtbaar en er waren verbeteringen in bloedglucose spiegels meetbaar. Een voedingsplan en leefstijl gericht op jouw persoonlijke aanleg geeft dus een vergrote kans op succesvol afvallen.Onderzoek toont aan dat afvallen met onze DNA test werkt.

Ben je benieuwd naar wat jouw genen je te vertellen hebben?

Het is erg belangrijk dat bij een DNA onderzoek goed rekening wordt gehouden met je privacy. Let er ook goed op dat je een begrijpelijk en handzaam rapport ontvangt van de resultaten en adviezen zodat je hier zelf mee aan de slag kunt gaan.

Belangrijke factoren als je een DNA onderzoek wil ondergaan:

vinkje groenWaarborging van je privacy
vinkje groenNiet meer data genereren dan nodig is, sommige bedrijven willen je gegevens verkopen
vinkje groenUitvoering in een Europees laboratorium
vinkje groenEenvoudige verwoording van ingewikkelde DNA materie
vinkje groenDe keuze van de geanalyseerde genmutaties (SNP's)
vinkje groenDe weging en relevantie van de gebruikte genmutaties

DNA oud

Ga naar het overzicht van onze DNA leefstijl testen

 

  • Vraag informatiepakket aan

    Vraag hier uw informatiepakket aan.

    * Alleen voor artsen en therapeuten.

Informatiepakket