• 100% Privacy waarborg
  • Persoonlijke advies
  • ISO-gecertificeerd lab
  • Eenvoudig zelf afnemen
  • Assistentie & Support

 

Integrative Healthcare Consultancy, handelend onder de naam Mijnlabtest.nl, verleent u hierbij toegang tot de website www.mijnlabtest.nl (onze Website) en nodigt u uit hetgeen Mijnlabtest.nl aanbied te kopen. Mijnlabtest.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

 

Beperkte aansprakelijkheid

Mijnlabtest.nl spant zicht in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dan de inhoud van de Website onvolledig en/of onjuist is. Mijnlabtest.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade als gevolg toegang tot deze website, noch voor informatie die op deze website wordt verstrekt of voor de inhoud van de websites van derden waarvoor links zijn opgenomen op deze website.

De op deze website aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juisthied. De materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mijnlabtest.nl

Specifiek voor prijzen en andere informatie over de artikelen op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programeer- en typefouten. Het is niet mogelijk om een overeenkomst te claimen met Mijnlabtest.nl op basis van dergelijke fouten. 

  • Vraag informatiepakket aan

    Vraag hier uw informatiepakket aan.

    * Alleen voor artsen en therapeuten.

Informatiepakket